Ponentes

Mª Antònia Mangues

Servei de Farmàcia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Vicepresidenta de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balear

Teresa Arranz

Servei de Farmàcia. Hospital Comarcal de l'Alt Penedès

Cristina Roure

Servei de Farmàcia. Consorci Sanitari de Terrassa. Presidenta de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Cristina Roure

Servei de Farmàcia. Consorci Sanitari de Terrassa. Presidenta de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Ana Clopés Estela

Adjunt a Direcció General. Institut Català Oncologia

Cristina Ibañez

Secretaria técnica Comissió Farmacoterapèutica del Institut Català de la Salut

Joaquín López-Contreras

Servei de Medicina Interna. Unitat de Malalties Infeccioses. Hospital de Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Mª Antònia Mangues

Servei de Farmàcia del Hospital Santa Creu i Sant Pau. Vicepresidenta de la ACM de Catalunya i Balears

Concepción Camacho

Gerent. Àrea del Medicament. Hospital Clínic de Barcelona

Antoni Gilabert

Consorci de Salut i Social de Catalunya. Àrea de Farmàcia i Medicament.

Manel Fontanet

Gerència d’Harmonització Farmacoterapèutica. Àrea del Medicament. Servei Català de la Salut (CatSalut).

Mª Antònia Mangues

Servei de Farmàcia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Vicepresidenta de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

Cristina Roure

Servei de Farmàcia. Consorci Sanitari de Terrassa. Presidenta de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica.

Edurne Fernandez de Gamarra

Servei de Farmàcia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Organizado por:

Patrocinado por:


Esperamos que hayas disfrutado del evento